Top

You Searched For "H. Nagesh"

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಾರ್​, ಪಬ್​ ಎಲ್ಲಾ ಶುರು - ಸಚಿವ ಹೆಚ್​ ನಾಗೇಶ್​

29 Aug 2020 7:13 AM GMT
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್​ಗೆ, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಂದಿದವರು, ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.