Top

You Searched For "Daily Routine"

ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ

21 Sep 2020 8:18 AM GMT
ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷವಾದರೂ ದೇಹ ದಂಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಬರಬಹುದು.