ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಾಕೋಲೇಟ್ಸ್

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಕಪ್, ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ 3/4 ಕಪ್,1/3 ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್, 3/4 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಮಡ್. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಸಕ್ಕರೆ, ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು... Read more »

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಪೌಡರ್

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: ಓಟ್ಸ್- 100 ಗ್ರಾಂ, ಬಾದಾಮ್- 100ಗ್ರಾಂ, ಸೋಯಾಬಿನ್ 100 ಗ್ರಾಂ, ಶೇಂಗಾ 100 ಗ್ರಾಂ, ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, 50 ಗ್ರಾಂ. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಓಟ್ಸ್, ಬಾದಾಮ್, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಶೇಂಗಾ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿ... Read more »