ದೇವೇಗೌಡರಿಗಿಂತ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆಯಂತೆ..!

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗಿಂತ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ನಾಮಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರಿಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ.

ದೇವೇಗೌಡರ ಚರಾಸ್ಥಿ ಮೌಲ್ಯ 67,56,990 ರೂ ಆದರೆ, ಪತ್ನಿ ಚನ್ನಮ್ಮರ ಚರಾಸ್ಥಿ 1,23,97, 463 ರೂ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ಮೌಲ್ಯ 27, 75000 ರೂನಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ಮೌಲ್ಯ 3,67,55000 ರೂ ಆಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ‌ಚರಾಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌಡರ ಬಳಿ 48,000 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಒಡವೆಗಳಿದ್ದರೆ , ಚನ್ನಮ್ಮರ ಬಳಿ 4,50,000 ಮೌಲ್ಯದ ಒಡವೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡಗೌಡರಿಗೆ 97,98,283 ಸಾಲ ಇದ್ದು, ಪಕ್ಷ ಕ್ಕೆ 9 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ 15 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *