ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಪೌಡರ್

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: ಓಟ್ಸ್- 100 ಗ್ರಾಂ, ಬಾದಾಮ್- 100ಗ್ರಾಂ, ಸೋಯಾಬಿನ್ 100 ಗ್ರಾಂ, ಶೇಂಗಾ 100 ಗ್ರಾಂ, ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, 50 ಗ್ರಾಂ.

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಓಟ್ಸ್, ಬಾದಾಮ್, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಶೇಂಗಾ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಕೋಪೌಡರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟಿನ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *